Ehliyet Sınav Soruları
logo
Motor Sınavı
1.


Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
Doğru Cevap: "A" Gürültü kirliliğinin artması
Soru Açıklaması
x
2.
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Doğru Cevap: "D" Egzoz zamanı
Soru Açıklaması
3.
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Doğru Cevap: "C" Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
Doğru Cevap: "C" Yakıt sisteminin hava yapması
Soru Açıklaması
5.
Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
Soru Açıklaması
6.
Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
Doğru Cevap: "A" Motor yağı
Soru Açıklaması
7.
Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Akü şarj durumunun yeterli olmaması
Soru Açıklaması
8.
Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
Doğru Cevap: "B" Patinaj zinciri
Soru Açıklaması
9.


Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" Şarj lambası
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
Doğru Cevap: "A" Rölanti devrinin yüksek olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınavı ilk yardım soruları
13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı - Trafik Adabı
27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı İlk yardım soruları
14 Haziran 2014 Ehliyet Sınavı motor soruları
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler