Ehliyet Sınav Soruları
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet sınavı
ilkyardım soruları
1.
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi ge­reken kazazede aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "B" Ağır kanamalı olan
Soru Açıklaması
2.
Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
Doğru Cevap: "C" Hareket sistemini
Soru Açıklaması
3.

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru Açıklaması
4.
Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin han­gi durumundan anlaşılır?
Doğru Cevap: "D" Göğüs kafesinin yükselmesinden
Soru Açıklaması
5.

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması


II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması


III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması


Verilenlerden hangileri atardamar kanama­larına ait bir özelliktir ?

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
6.
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralan­malarında, kanamayı azaltmak için ba­sınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kasık iç kısmı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki durumların hangisinde, kazaze­denin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılma­sı doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Şok durumu
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geri­ye çekilmesi
Soru Açıklaması
9.

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını dü­şündüren en önemli bulgu hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
Doğru Cevap: "C" Kol kemiği kırık olan
Soru Açıklaması
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet sınavı
ilkyardım soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "D" Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "D" Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Soru Açıklaması
13.
" Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasın­da en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kalp krizi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımaların­da uyulması gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "B" Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Sınavı
29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı-Trafik Adabı Soruları
17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler