Ehliyet Sınav Soruları
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet sınavı
Trafik soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "A" Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin geliş­mesine katkıda bulunmak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "A" Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin geliş­mesine katkıda bulunmak
Soru Açıklaması
3.


I- Yer işaretlemeleri


II- Trafik işaret levhaları


III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri


Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?


 
Doğru Cevap: "B" Yaya yolu
Soru Açıklaması
5.
Trafik görevlisinin gecele­yin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Doğru Cevap: "B" Geç işareti
Soru Açıklaması
6.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?


 
Doğru Cevap: "B" Oklu ışık yeşil yandığında
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?7


 
Doğru Cevap: "D" Uygun vitesle inmesi
Soru Açıklaması
8.


Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?


 Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
9.


Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geç­mek yasaktır anlamındadır?


 Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
10.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
Doğru Cevap: "C" Otobüsün giremeyeceğini
Soru Açıklaması
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet sınavı
Trafik soruları
11.


Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?


 Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
12.


Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?


 Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
13.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?


 
Doğru Cevap: "A" Bisiklet yolu
Soru Açıklaması
14.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?


 
Doğru Cevap: "A" Bisiklet yolu
Soru Açıklaması
15.


Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?


 Doğru Cevap: "C" En sağ şeritte
Soru Açıklaması
16.


Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?


 Doğru Cevap: "C" En sağ şeritte
Soru Açıklaması
17.
Şekildeki kara yolu bölümünde sürücü­lerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Hızını azaltması
Soru Açıklaması
18.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

Doğru Cevap: "C" Telikeli madde taşıyan taşıt
Soru Açıklaması
19.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesin­likle doğrudur?

Doğru Cevap: "B" 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
Soru Açıklaması
20.

Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Sağa dar, sola geniş
Soru Açıklaması
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet sınavı
Trafik soruları
21.

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?


 
Doğru Cevap: "A" Otobüs
Soru Açıklaması
22.

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangi­sine dikkat etmek zorundadır?

Doğru Cevap: "D" Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru Açıklaması
23.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Doğru Cevap: "B" Kamyon, minibüse
Soru Açıklaması
24.

Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhaları­na yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Doğru Cevap: "A" 100
Soru Açıklaması
25.

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
26.

Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanma­ya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
Soru Açıklaması
27.

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

Doğru Cevap: "B" Araç tescil belgesi
Soru Açıklaması
28.

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?


Doğru Cevap: "C" Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
Soru Açıklaması
29.

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?


Doğru Cevap: "D" Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru Açıklaması
30.

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?


Doğru Cevap: "D" Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru Açıklaması
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet sınavı
Trafik soruları
31.

E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşa­ğıdaki araçlardan hangisini süremez?

Doğru Cevap: "D" Motosiklet
Soru Açıklaması
32.

Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

Doğru Cevap: "B" Aracının bakımını zamanında yaptırması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
6 Eylül 2014 Ehliyet Sınavı trafik soruları
29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
18 Ekim 2014 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınavı İlk Yardım
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler