Ehliyet Sınav Soruları
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet sınavı
Trafik soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "A" Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin geliş­mesine katkıda bulunmak
Soru Açıklaması
x
2.
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "A" Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin geliş­mesine katkıda bulunmak
Soru Açıklaması
3.


I- Yer işaretlemeleri


II- Trafik işaret levhaları


III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri


Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?


 
Doğru Cevap: "B" Yaya yolu
Soru Açıklaması
5.
Trafik görevlisinin gecele­yin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Doğru Cevap: "B" Geç işareti
Soru Açıklaması
6.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?


 
Doğru Cevap: "B" Oklu ışık yeşil yandığında
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?7


 
Doğru Cevap: "D" Uygun vitesle inmesi
Soru Açıklaması
8.


Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?


 Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
9.


Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geç­mek yasaktır anlamındadır?


 Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
10.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
Doğru Cevap: "C" Otobüsün giremeyeceğini
Soru Açıklaması
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet sınavı
Trafik soruları
11.


Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?


 Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
12.


Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?


 Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
13.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?


 
Doğru Cevap: "A" Bisiklet yolu
Soru Açıklaması
14.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?


 
Doğru Cevap: "A" Bisiklet yolu
Soru Açıklaması
15.


Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?


 Doğru Cevap: "C" En sağ şeritte
Soru Açıklaması
16.


Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?


 Doğru Cevap: "C" En sağ şeritte
Soru Açıklaması
17.
Şekildeki kara yolu bölümünde sürücü­lerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Hızını azaltması
Soru Açıklaması
18.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

Doğru Cevap: "C" Telikeli madde taşıyan taşıt
Soru Açıklaması
19.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesin­likle doğrudur?

Doğru Cevap: "B" 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
Soru Açıklaması
20.

Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Sağa dar, sola geniş
Soru Açıklaması
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet sınavı
Trafik soruları
21.

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?


 
Doğru Cevap: "A" Otobüs
Soru Açıklaması
22.

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangi­sine dikkat etmek zorundadır?

Doğru Cevap: "D" Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru Açıklaması
23.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Doğru Cevap: "B" Kamyon, minibüse
Soru Açıklaması
24.

Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhaları­na yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Doğru Cevap: "A" 100
Soru Açıklaması
25.

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
26.

Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanma­ya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
Soru Açıklaması
27.

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

Doğru Cevap: "B" Araç tescil belgesi
Soru Açıklaması
28.

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?


Doğru Cevap: "C" Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
Soru Açıklaması
29.

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?


Doğru Cevap: "D" Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru Açıklaması
30.

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?


Doğru Cevap: "D" Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru Açıklaması
logo
12 Temmuz 2014 Ehliyet sınavı
Trafik soruları
31.

E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşa­ğıdaki araçlardan hangisini süremez?

Doğru Cevap: "D" Motosiklet
Soru Açıklaması
32.

Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

Doğru Cevap: "B" Aracının bakımını zamanında yaptırması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınavı ilk yardım soruları
29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı İlk yardım soruları
14 Haziran 2014 Ehliyet Sınavı motor soruları
6 Eylül 2014 Ehliyet Sınavı trafik soruları
18 Ekim 2014 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler