Ehliyet Sınav Soruları
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
İLK YARDIM
1.
Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamala­rına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Olay yerinde
Soru Açıklaması
2.
Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" Solunum sistemi
Soru Açıklaması
3.
Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıy­la hissedilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Nabız
Soru Açıklaması
4.

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi solunum durması­nın nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Birinci derece yanıklar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan do­laşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
Doğru Cevap: "A" Kalp masajı
Soru Açıklaması
7.
Uzun süreli kanamalardaki turnike uygu­lamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
Doğru Cevap: "C" 15-20 dakika
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi açık yara­larda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "C" Kanama varsa şoka karşı önlem almak
Soru Açıklaması
9.

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler sonucu omurilik zedelenme­sine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

Doğru Cevap: "A" Felç
Soru Açıklaması
10.
Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kırık kemik uçlarının dokulara zarar verme­sini engellemek
Soru Açıklaması
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
İLK YARDIM
11.
Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeyleri­nin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
Doğru Cevap: "B" Çıkık
Soru Açıklaması
12.

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

Doğru Cevap: "C" Hareketli eklem bölgelerinde
Soru Açıklaması
13.
Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Koma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı İlk yardım soruları online çöz
10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Sınavı
27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı İlk yardım soruları
11 Şubat 2017 Ehliyet Sınavı Trafik Adabı Soruları

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler