Ehliyet Sınav Soruları
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
Motor soruları
1.
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağı­daki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
Soru Açıklaması
2.

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Benzinli motor
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalış­ma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Doğru Cevap: "A" Ani olarak gaz verilmesi
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalış­ma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Doğru Cevap: "A" Ani olarak gaz verilmesi
Soru Açıklaması
5.


 

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "D" Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldi
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

Doğru Cevap: "A" Depodaki yakıtın bitmesi
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

Doğru Cevap: "A" Depodaki yakıtın bitmesi
Soru Açıklaması
8.

Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yağlama sistemi
Soru Açıklaması
9.

Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yağlama sistemi
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yük­lenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?

Doğru Cevap: "C" Sigorta
Soru Açıklaması
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
Motor soruları
11.


Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aracın hareket etmesini engellemek
Soru Açıklaması
12.


Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aracın hareket etmesini engellemek
Soru Açıklaması
13.

Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Doğru Cevap: "A" Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasar­rufu sağlar?

Doğru Cevap: "D" Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasar­rufu sağlar?

Doğru Cevap: "D" Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Trafik Adabı Soruları
10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınavı İlk Yardım
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Soruları
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı Motor ve Araç Tekniği
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler