Ehliyet Sınav Soruları
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
Motor soruları
1.
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağı­daki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
Soru Açıklaması
2.

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Benzinli motor
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalış­ma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Doğru Cevap: "A" Ani olarak gaz verilmesi
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalış­ma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Doğru Cevap: "A" Ani olarak gaz verilmesi
Soru Açıklaması
5.


 

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "D" Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldi
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

Doğru Cevap: "A" Depodaki yakıtın bitmesi
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

Doğru Cevap: "A" Depodaki yakıtın bitmesi
Soru Açıklaması
8.

Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yağlama sistemi
Soru Açıklaması
9.

Birbiri üzerinde hareket eden motor parça­larının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakiler­den hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yağlama sistemi
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yük­lenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?

Doğru Cevap: "C" Sigorta
Soru Açıklaması
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
Motor soruları
11.


Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aracın hareket etmesini engellemek
Soru Açıklaması
12.


Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aracın hareket etmesini engellemek
Soru Açıklaması
13.

Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Doğru Cevap: "A" Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasar­rufu sağlar?

Doğru Cevap: "D" Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasar­rufu sağlar?

Doğru Cevap: "D" Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva