Ehliyet Sınav Soruları
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
trafik soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" Başkalarının hakkını istismar etmemek
Soru Açıklaması
2.

Alkol belirli durumlara tepki verme, ka­rar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda al­kolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sis­tem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Merkezi sinir sistemi
Soru Açıklaması
3.

Alkol belirli durumlara tepki verme, ka­rar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda al­kolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sis­tem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Merkezi sinir sistemi
Soru Açıklaması
4.

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Sürücü
Soru Açıklaması
5.

Işıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağı­dakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "C" Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?


 
Doğru Cevap: "A" Trafiği düzenlemek
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


 
Doğru Cevap: "B" Takip mesafesini artırmalı
Soru Açıklaması
8.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


 
Doğru Cevap: "B" Takip mesafesini artırmalı
Soru Açıklaması
9.
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "D" 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
Soru Açıklaması
10.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
Doğru Cevap: "D" Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru Açıklaması
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
trafik soruları
11.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
Doğru Cevap: "D" Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru Açıklaması
12.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?


 Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
13.
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Doğru Cevap: "D" Özürlü sürücüler için park yeri
Soru Açıklaması
14.

I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri


II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları


III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri


Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
15.
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
16.
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
17.
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 45
Soru Açıklaması
18.
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
Doğru Cevap: "A" Kamyon
Soru Açıklaması
19.
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
Doğru Cevap: "A" Kamyon
Soru Açıklaması
20.

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden han­gileri söylenebilir?


I- Geçiş kurallarına uyduğu


II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı


III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşma­dan sağ şeride geçtiği


 
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
trafik soruları
21.

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden han­gileri söylenebilir?


I- Geçiş kurallarına uyduğu


II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı


III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşma­dan sağ şeride geçtiği


 
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
22.

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


 
Doğru Cevap: "D" 3- 2 -1
Soru Açıklaması
23.

Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Doğru Cevap: "C" Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
Soru Açıklaması
24.

Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşa­ğıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Doğru Cevap: "D" Yolcu indirip bindirmesi
Soru Açıklaması
25.

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "A" Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
27.

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

Doğru Cevap: "B" Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Soru Açıklaması
28.

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

Doğru Cevap: "B" Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Soru Açıklaması
29.

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yap­makla yükümlüdür?

Doğru Cevap: "A" Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşu­na bildirmek
Soru Açıklaması
30.

Denetim ve kontroller sırasında, araç mua­yene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "B" Araçları trafikten men edilir.
Soru Açıklaması
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
trafik soruları
31.

Denetim ve kontroller sırasında, araç mua­yene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "B" Araçları trafikten men edilir.
Soru Açıklaması
32.

I- Çekme halatı


II- Pense, tornavida


III- Kriko, bijon anahtarı


IV- Bir çift patinaj zinciri


Yukarıdaki malzeme ve takımlardan han­gilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
33.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

Doğru Cevap: "A" Sürücü belgesi
Soru Açıklaması
34.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

Doğru Cevap: "A" Sürücü belgesi
Soru Açıklaması
35.

Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Doğru Cevap: "C" Kuzey
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
13 Şubat 2016 Trafik Soruları Online Çöz ( Yeni Müfredat )
13 Şubat 2016 Ehliyet Sınavı Motor ve Araç Tekniği Soruları
14 Haziran 2014 Ehliyet Sınavı motor soruları
12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınavı motor soruları
10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
18 Ekim 2014 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler