Ehliyet Sınav Soruları
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
trafik soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" Başkalarının hakkını istismar etmemek
Soru Açıklaması
2.

Alkol belirli durumlara tepki verme, ka­rar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda al­kolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sis­tem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Merkezi sinir sistemi
Soru Açıklaması
3.

Alkol belirli durumlara tepki verme, ka­rar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda al­kolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sis­tem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Merkezi sinir sistemi
Soru Açıklaması
4.

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Sürücü
Soru Açıklaması
5.

Işıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağı­dakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "C" Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?


 
Doğru Cevap: "A" Trafiği düzenlemek
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


 
Doğru Cevap: "B" Takip mesafesini artırmalı
Soru Açıklaması
8.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


 
Doğru Cevap: "B" Takip mesafesini artırmalı
Soru Açıklaması
9.
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "D" 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
Soru Açıklaması
10.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
Doğru Cevap: "D" Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru Açıklaması
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
trafik soruları
11.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
Doğru Cevap: "D" Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru Açıklaması
12.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?


 Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
13.
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Doğru Cevap: "D" Özürlü sürücüler için park yeri
Soru Açıklaması
14.

I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri


II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları


III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri


Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
15.
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
16.
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
17.
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 45
Soru Açıklaması
18.
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
Doğru Cevap: "A" Kamyon
Soru Açıklaması
19.
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
Doğru Cevap: "A" Kamyon
Soru Açıklaması
20.

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden han­gileri söylenebilir?


I- Geçiş kurallarına uyduğu


II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı


III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşma­dan sağ şeride geçtiği


 
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
trafik soruları
21.

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden han­gileri söylenebilir?


I- Geçiş kurallarına uyduğu


II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı


III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşma­dan sağ şeride geçtiği


 
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
22.

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


 
Doğru Cevap: "D" 3- 2 -1
Soru Açıklaması
23.

Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Doğru Cevap: "C" Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
Soru Açıklaması
24.

Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşa­ğıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Doğru Cevap: "D" Yolcu indirip bindirmesi
Soru Açıklaması
25.

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "A" Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
27.

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

Doğru Cevap: "B" Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Soru Açıklaması
28.

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

Doğru Cevap: "B" Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Soru Açıklaması
29.

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yap­makla yükümlüdür?

Doğru Cevap: "A" Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşu­na bildirmek
Soru Açıklaması
30.

Denetim ve kontroller sırasında, araç mua­yene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "B" Araçları trafikten men edilir.
Soru Açıklaması
logo
14 Haziran 2014 Ehliyet sınavı
trafik soruları
31.

Denetim ve kontroller sırasında, araç mua­yene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "B" Araçları trafikten men edilir.
Soru Açıklaması
32.

I- Çekme halatı


II- Pense, tornavida


III- Kriko, bijon anahtarı


IV- Bir çift patinaj zinciri


Yukarıdaki malzeme ve takımlardan han­gilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
33.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

Doğru Cevap: "A" Sürücü belgesi
Soru Açıklaması
34.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

Doğru Cevap: "A" Sürücü belgesi
Soru Açıklaması
35.

Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Doğru Cevap: "C" Kuzey
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva