Ehliyet Sınav Soruları
logo
27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı
Trafik Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Soru Açıklaması
x
2.
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Araçların muayenesini yapmak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
4.

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
5.
Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Beklemeli
Soru Açıklaması
6.
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Durup beklemeli
Soru Açıklaması
7.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "B" Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
10.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "D" Öndeki taşıtı geçme yasağını
Soru Açıklaması
logo
27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı
Trafik Soruları
11.
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
12.
Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Doğru Cevap: "D" Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru Açıklaması
13.
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

Doğru Cevap: "A" Uygun mesafede mutlaka durması
Soru Açıklaması
14.
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "B" 50
Soru Açıklaması
15.
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
16.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Araçların aynı şeritte seyretmesi
Soru Açıklaması
17.
Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
Soru Açıklaması
18.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru Açıklaması
19.
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Doğru Cevap: "B" Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
Soru Açıklaması
20.
I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.

II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" I. doğru II. yanlıştır.
Soru Açıklaması
logo
27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı
Trafik Soruları
21.
Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının ger­çekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması
Soru Açıklaması
22.
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosik­let ve traktör hariç) zorunludur.
Soru Açıklaması
23.
I- İtfaiye araçları

II- Toplu taşıma araçları


III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar


Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
24.
Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Emniyet kemeri
Soru Açıklaması
25.

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Doğru Cevap: "A" Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Soru Açıklaması
26.

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Doğru Cevap: "A" Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Soru Açıklaması
27.

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Motorlu araç sahibi olma şartı
Soru Açıklaması
28.

Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür.


Buna göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

Doğru Cevap: "B" Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
13 Şubat 2016 Trafik Soruları Online Çöz ( Yeni Müfredat )
10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı Motor Sınavı
27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
6 Eylül 2014 Ehliyet sınavı ilk yardım soruları
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Soruları
17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler