Ehliyet Sınav Soruları
logo
29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı
İlk yardım soruları
1.
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
Doğru Cevap: "B" 112
Soru Açıklaması
x
2.
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölge­sinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Mide
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Deri renginin gözlenmesi
Soru Açıklaması
4.

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?


 
Doğru Cevap: "D" Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru Açıklaması
5.


I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması


II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi


III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması


Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dola­şım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

Doğru Cevap: "A" Kalp masajı
Soru Açıklaması
7.

Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: "B" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
8.

Omuz veya koldaki kanamalarda, kana­mayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

Doğru Cevap: "D" Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru Açıklaması
9.

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

Doğru Cevap: "D" Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru Açıklaması
10.

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

Doğru Cevap: "A" Şiddetli baş yaralanması
Soru Açıklaması
logo
29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı
İlk yardım soruları
11.

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Doğru Cevap: "D" Hareketsiz kalması sağlanır
Soru Açıklaması
12.


Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitir­mesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Koma
Soru Açıklaması
13.

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?

Doğru Cevap: "D" Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
18 Ekim 2014 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Soruları
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler