Ehliyet Sınav Soruları
logo

1.
Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" C-İlk yardım
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda ha­berleşme ilkelerindendir?
Doğru Cevap: "D" D-İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
Soru Açıklaması
3.
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
Doğru Cevap: "A" A-Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
Soru Açıklaması
4.
I- Her zaman tedbirli olmak

II- Soğukkanlılığını korumak

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "D" D-1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki han­gi sistemde yer alır?
Doğru Cevap: "B" B-Dolaşım sisteminde
Soru Açıklaması
6.
Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve cid­diyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
Doğru Cevap: "A" A-Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
Soru Açıklaması
7.
Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıka­rılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" C- Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
Soru Açıklaması
8.

  • Solunum yolu açık tutulur.

  • Solunum ve dolaşım desteklenir.


Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulan­masının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" B- Temel yaşam desteğinin sağlanması
Soru Açıklaması
9.
baş çene pozisyonu

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Doğru Cevap: "B" B- Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru Açıklaması
10.
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" D- Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
Soru Açıklaması
logo

11.
I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangile¬rinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
Doğru Cevap: "A" A- Yalnız 1
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
şok pozisyonu
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
13.
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru Açıklaması
14.
Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire¬rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru Açıklaması
15.
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilir­ken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
Doğru Cevap: "C" Ayak tabanına
Soru Açıklaması
16.
Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva