Ehliyet Sınav Soruları
logo

1.
Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" C-İlk yardım
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda ha­berleşme ilkelerindendir?
Doğru Cevap: "D" D-İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
Soru Açıklaması
3.
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
Doğru Cevap: "A" A-Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
Soru Açıklaması
4.
I- Her zaman tedbirli olmak

II- Soğukkanlılığını korumak

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "D" D-1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki han­gi sistemde yer alır?
Doğru Cevap: "B" B-Dolaşım sisteminde
Soru Açıklaması
6.
Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve cid­diyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
Doğru Cevap: "A" A-Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
Soru Açıklaması
7.
Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıka­rılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" C- Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
Soru Açıklaması
8.

  • Solunum yolu açık tutulur.

  • Solunum ve dolaşım desteklenir.


Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulan­masının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" B- Temel yaşam desteğinin sağlanması
Soru Açıklaması
9.
baş çene pozisyonu

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Doğru Cevap: "B" B- Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru Açıklaması
10.
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" D- Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
Soru Açıklaması
logo

11.
I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangile¬rinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
Doğru Cevap: "A" A- Yalnız 1
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
şok pozisyonu
Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
13.
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru Açıklaması
14.
Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire¬rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru Açıklaması
15.
Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilir­ken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
Doğru Cevap: "C" Ayak tabanına
Soru Açıklaması
16.
Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı İlk yardım soruları online çöz
10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı ilk yardım Soruları
10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı-İlk Yardım Sınavı
11 Şubat 2017 Ehliyet Sınavı Trafik Adabı Soruları
11 Şubat 2017 Ehliyet Sınavı Trafik soruları

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler