Ehliyet Sınav Soruları
logo
6 Eylül 2014 Ehliyet sınavı
ilk yardım soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "B" İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
Soru Açıklaması
2.
İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
Doğru Cevap: "A" Dolaşım sistemini
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solu­numun olmadığını gösteren bir belirtidir?
Doğru Cevap: "D" Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
Soru Açıklaması
4.

Kalp durmasının en önemli göstergesi aşa­ğıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Nabız atımlarının olmaması
Soru Açıklaması
5.

Kanama olan bölgeye turnike uygular­ken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Doğru Cevap: "D" Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemik­li bölge olmasına
Soru Açıklaması
6.


• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi


•Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması


Verilenler aşağıdakilerden hangisinin ama­cını oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Olay yerini değerlendirmenin
Soru Açıklaması
7.
Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
Doğru Cevap: "A" 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uygu­ladıktan sonra
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerin­den biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Bilinç seviyesinin artması
Soru Açıklaması
9.

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdaki­lerden hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "C" Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uy­gulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yu­karı kaldırılması
Soru Açıklaması
logo
6 Eylül 2014 Ehliyet sınavı
ilk yardım soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
Doğru Cevap: "A" Koma
Soru Açıklaması
12.


• Sıkıntı veya nefes darlığı


•Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi


Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki du­rumların hangisinin olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Kalp spazmı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hare­ket ettirmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Sınavı
27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Soruları
17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı Motor ve Araç Tekniği
11 Şubat 2017 Ehliyet Sınavı Motor soruları

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler