Ehliyet Sınav Soruları
logo
6 Eylül 2014 Ehliyet sınavı
trafik soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yete­neğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Trafik levhalarını önemsemek
Soru Açıklaması
2.


I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki


II- Beyindeki frenleme ve karar verme yete­neğinin bozulması


III- Alkol miktarının artması ile doğru orantı­lı olarak duyarlılığın artması


Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kara yolu
Soru Açıklaması
4.

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kara yolu
Soru Açıklaması
5.

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?


 
Doğru Cevap: "C" Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
Soru Açıklaması
6.

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?


 
Doğru Cevap: "C" Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
Soru Açıklaması
7.

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?


 
Doğru Cevap: "C" Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
Soru Açıklaması
8.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?


 
Doğru Cevap: "B" Sağa dönebilir.
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Doğru Cevap: "D" Kaygan
Soru Açıklaması
10.

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Doğru Cevap: "D" Kaygan
Soru Açıklaması
logo
6 Eylül 2014 Ehliyet sınavı
trafik soruları
11.

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Doğru Cevap: "D" Kaygan
Soru Açıklaması
12.


Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?


Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
13.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "D" Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
Soru Açıklaması
14.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?


Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
15.


Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?


Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
16.

Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi
Soru Açıklaması
17.

Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı bi­rinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "B" Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru Açıklaması
18.

Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı bi­rinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "B" Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru Açıklaması
19.


Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?


Doğru Cevap: "C" Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
Soru Açıklaması
20.Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır?


I- Sola dönüş lambasını yakmalı


II- Hızını azaltmalı


III- Geniş bir kavisle dönmeli
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
6 Eylül 2014 Ehliyet sınavı
trafik soruları
21.Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır?


I- Sola dönüş lambasını yakmalı


II- Hızını azaltmalı


III- Geniş bir kavisle dönmeli
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
22.

Römork takmış otomobilin azami hızı, rö­morksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 10 km/saat daha az
Soru Açıklaması
23.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?


 
Doğru Cevap: "B" 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişi­ne yardımcı olması
Soru Açıklaması
24.

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


 
Doğru Cevap: "C" 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
25.

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


 
Doğru Cevap: "C" 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
26.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yön­lü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Doğru Cevap: "A" İş makinesi, otomobile
Soru Açıklaması
27.

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
28.

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
29.


Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürül­mesi yasaktır?


Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
30.


Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürül­mesi yasaktır?


Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
logo
6 Eylül 2014 Ehliyet sınavı
trafik soruları
31.

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Doğru Cevap: "D" Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
Soru Açıklaması
32.

Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılma­sı zorunludur?

Doğru Cevap: "C" Motosiklet
Soru Açıklaması
33.

Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çe­kicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
34.

Park hâlindeki araca çarpan sürücü­nün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
Soru Açıklaması
35.


I- Reflektör


II- İlk yardım çantası


III- Yangın söndürme cihazı


Otomobillerde yukarıda verilenlerden han­gilerinin bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
36.

Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kul­lanmak zorundadırlar.
Soru Açıklaması
37.

Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Doğru Cevap: "B" Doğu
Soru Açıklaması
38.

Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Doğru Cevap: "B" Doğu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
13 Şubat 2016 Trafik Soruları Online Çöz ( Yeni Müfredat )
27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Sınavı
10 Ocak 2015 Ehliyet Sınavı ilk yardım Soruları
12 Temmuz 2014 Ehliyet Sınavı motor soruları
9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı Motor ve Araç Tekniği

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler