Ehliyet Sınav Soruları
logo
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı
Motor Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
Doğru Cevap: "C" Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
Soru Açıklaması
2.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 


 
Doğru Cevap: "B" Sadece sağa dönülebileceğini
Soru Açıklaması
3.

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? 

Doğru Cevap: "D" Trafikten men
Soru Açıklaması
4.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? 


 
Doğru Cevap: "A" Okul geçidine
Soru Açıklaması
5.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?  


 
Doğru Cevap: "D" Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru Açıklaması
6.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 


 
Doğru Cevap: "B" Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
7.

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? 


 
Doğru Cevap: "A" Özürlü sürücüler için park yeri
Soru Açıklaması
8.


Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Soru Açıklaması
9.
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "D" Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru Açıklaması
10.

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
logo
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı
Motor Soruları
11.

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?


 
Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması
12.

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? 


 
Doğru Cevap: "A" İki şeridi birden kullanması
Soru Açıklaması
13.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 


 
Doğru Cevap: "A" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
14.  1. Şerit değiştirmelerde

  2. Sağa ve sola dönüşlerde

  3. III. Bir aracın geçilmesi esnasında


Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur? 


 


Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? 


 
Doğru Cevap: "C" Ambulans
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir? 

Doğru Cevap: "B" Kırmızı ışıkta beklemek
Soru Açıklaması
17.

  • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak

  • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek


Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? 


Doğru Cevap: "D" Sürücü kusurları
Soru Açıklaması
18.


Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Gabarinin aşılması
Soru Açıklaması
19.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 

Doğru Cevap: "B" İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru Açıklaması
20.

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak  için hangi ışıkların yakılması zorunludur? 

Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
logo
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı
Motor Soruları
21.
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Soru Açıklaması
22.
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Atık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı Motor Sınavı
27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Soruları
17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler