Ehliyet Sınav Soruları
logo
9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınavı
Trafik Soruları
1.

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

Doğru Cevap: "D" Hoş görülü
Soru Açıklaması
2.

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


I- Motorlu araç çeşididir.


II- Römork ve yarı römork çeker.


III- Yük taşımak için imal edilmiştir.


 
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
3.

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranış­lardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

Doğru Cevap: "D" Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
Soru Açıklaması
4.Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
5.

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürü­cü ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Yavaş ve dikkatli geçmeli
Soru Açıklaması
6.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


 
Doğru Cevap: "B" Sola tehlikeli viraj
Soru Açıklaması
8.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 
Doğru Cevap: "A" Bisikletin geçebileceğini
Soru Açıklaması
9.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "A" Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
Soru Açıklaması
10.

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?


Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
logo
9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınavı
Trafik Soruları
11.

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakiler­den hangisini yapması yasaktır?


Doğru Cevap: "C" Aynı yönde seyretmesi
Soru Açıklaması
12.

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobil­ler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Doğru Cevap: "B" 110
Soru Açıklaması
13.

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

Sürücünün davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir ?
Doğru Cevap: "C" Takip mesafesini
Soru Açıklaması
14.

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

Sürücünün davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir ?
Doğru Cevap: "C" Takip mesafesini
Soru Açıklaması
15.

Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi­ni beklemelidir?


 
Doğru Cevap: "A" 5 numaralı aracın geçmesini
Soru Açıklaması
16.

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?


Doğru Cevap: "D" Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmama
Soru Açıklaması
17.Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 03/01/02
Soru Açıklaması
18.

I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri


II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri


III- Görüş alanları dışında kalan yer­ler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları


Duraklanan veya park edilen yerden çıkılır­ken sürücülerin yukarıdakilerden hangileri­ni yapmaları zorunludur?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
19.

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römork­larla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

Doğru Cevap: "A" Kasa üzerinin kapalı olması
Soru Açıklaması
20.

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römork­larla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

Doğru Cevap: "A" Kasa üzerinin kapalı olması
Soru Açıklaması
logo
9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınavı
Trafik Soruları
21.

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.

II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.


Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Her ikisi de doğrudur.
Soru Açıklaması
22.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangi­sinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "B" İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru Açıklaması
23.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangi­sinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "B" İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru Açıklaması
24.

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

Doğru Cevap: "A" Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi
Soru Açıklaması
25.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hak­kında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
Soru Açıklaması
26.

Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

Doğru Cevap: "D" İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
Soru Açıklaması
27.

Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

Doğru Cevap: "D" İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
Soru Açıklaması
28.

C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden her­hangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

Doğru Cevap: "A" 22
Soru Açıklaması
29.

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

Doğru Cevap: "C" Çevre
Soru Açıklaması
30.


Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Gürültü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
29 Haziran 2013 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları
27 Haziran 2015 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
9 Ağustos 2014 Ehliyet Sınavı İlk yardım soruları
14 Haziran 2014 Ehliyet Sınavı motor soruları
6 Eylül 2014 Ehliyet Sınavı Motor Soruları
17 Aralık 2016 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre

Ehliyet Sınav SorularıEhliyet Sınav SorularıNoniva
islami ilimler bilimler bilinmezler ve sohbetler